Bàn giám đốc 1m8 BGDM-02

7.200.000 

Bàn giám đốc 2m BGDM-05

6.000.000