Những lí do nên chọn học ngành Lâm nghiệp

Việt Nam có rất nhiều diện tích là đồi núi. Tuy nhiên tài nguyên rừng đang được khai thác quá mức dần đến tình trạng cạn kiệt. Vì vậy nhà nước ta luôn đầu tư cả nhân lực và vật lực để tạo ra một tài nguyên mới, tạo ra những cánh rừng bảo vệ cho nhân dân Việt Nam. Trong đó có sự góp sức không nhỏ của các kỹ sư lâm nghiệp không quản ngại gian lao, hướng dẫn các kỹ thuật trồng rừng cơ bản, cũng như nghiên cứu ra các giống cây trồng rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao, hiệu quả giữ đất, giữ rừng tốt. Nhiều kỹ sư đã có nhiều dự án trồng rừng và nghiên cứu tốt, được áp dụng trong thực tế. Họ góp phần quản lý tài nguyên rừng, tài nguyên đất đai hiệu quả cho mỗi địa phương.

Hiện nay, Khoa Lâm Nghiệp thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đang đào tạo sinh viên các khóa liên quan đến quản lý tài nguyên rừng và ngành lâm nghiệp.

Với Chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng, sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, có khả năng quản lý, tổ chức phát triển bền vững tài nguyên môi trường và các chức năng nghiệp vụ khác của rừng.

Sinh viên được trang bị kiến thức về sinh thái môi trường, hệ sinh thái rừng, kỹ thuật và công nghệ trong quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá tài nguyên rừng và môi trường cùng với kiến thức về kinh tế – xã hội và pháp luật có liên quan, về sinh thái nhân văn để làm việc trong các vùng rừng với các cộng đồng dân tộc khác nhau. Sinh viên có được kỹ năng tổ chức và thực hiện những chương trình điều tra, phân tích đánh giá, thiết kế các phương án quản lý tài nguyên rừng và môi trường.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành này có thể công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lý tài nguyên rừng, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ, các trung tâm và quỹ phát triển rừng tại các tỉnh và huyện và các đơn vị khuyến nông lâm cùng các dự án liên quan.

Bên cạnh đó, Khoa Lâm Nghiệp còn có ngành Lâm nghiệp, sau khi tốt nghiệp sinh viên học chuyên ngành này có thể làm ở các cơ quan sự nghiệp nhà nước, các cấp, các cơ sở đào tạo, các cơ quan nghiên cứu và phát triển có liên quan đến quản lý lâm nghiệp và môi trường, Trạm nghiên cứu lâm nghiệp, các công ty kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, các lâm trường, các chương trình dự án phát triển nông thôn.

Muốn tìm hiểu thêm về ngành học hấp dẫn này, bạn đọc có thể tìm hiểu và liên hệ tới Khoa Lâm Nghiệp thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên

Tel: (+84)208.6275.999 – Fax: (+84)208.2490.866

Website: www.tuaf.edu.vn – Email: [email protected]

Leave a Reply